Meteen naar de inhoud

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. In het geval dat u beroep wilt doen op de garantie dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Contact opnemen kan via: info@solarshop-noord.nl of telefonisch via 0594- 237 017

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@solarshop-noord.nl. Wij nemen de feedback van onze klanten ten harte en gebruiken dit om onze dienstverlening continu te verbeteren. Gebruik om uw klacht in te dienen het onderstaande contactformulier.

Contactformulier